lauantai 10. maaliskuuta 2018

Pelastetut kaunottaret -näyttelyn avajaiset Taidesuunnistuksessa!

Kaupungin historialliset kerrostumat tekevät siitä kiinnostavan. Kuva: Iina Nummi.

Pro tavara-asema ja Morkku –liike on mukana Taidesuunnistuksessa 28.–29.4.2018. Tarkoitus on jatkaa Vapriikin Kadonneet kaunottaret –näyttelyn teemaa esittelemällä kaupungissa purku-uhan alla olleet pelastetut kaunottaret. Tavoitteena on, että Pelastetut kaunottaret -näyttelystä tulee kiertävä. Ja että tavara-asemasta ja muista Ratapihankadun VR:n taloista tulee seuraava onnistunut pelastuskohde.

Pelastettuja rakennuksia ovat ainakin:

Raatihuone (ei aktivismin tulosta?)
Kauppahallin virastotalo 
Tallipiha
Punakylä?
Rajaportti
Hirvitalo- ja Kurpitsatalo
Rakennuskulttuurikeskus Piiru
Annikin puutalokortteli
Pyynikin panimon konttori 
Pölkkylä 
Näsilinna
Amurin museokortteli? 
Telakka? 

Listaa sopii täydentää ja kertoa, jos on tietoa pelastamisessa mukana olleilta, kuvia tai muita muistoja!

Sähköposti on otettu käyttöön: pro.tavaraasema.morkku@gmail.com

Kokouksessa suunniteltiin Taidesuunnistusta ja muita tapahtumia. Kuva: Iina Nummi.


Meitä oli kokouksessa 1. maaliskuuta paikalla 11 henkilöä, joista muutama oli ns. uusia. Saatiinpa joukkoon mm. kauppahallin virastotalon pelastamisessa aikanaan mukana ollut aktiivi!

On kuulemma mahdollista, että kaupunki tekee päätöksiä jo keväällä. Apulaispormestari Aleksi Jäntti on ehdottanut siirtoaikeen selvittämistä uudelleen. Mutta me ajamme yhä alkuperäistä suunnitelmaa: kaupunki oli säästämässä koko Morkun alueen vielä viime vuosikymmenellä uudesta tiestä huolimatta.

a) Sisällissodasta on nyt 100 vuotta. Monelle siihen liittyvät muistot ovat pyhiä. Niihin ei saa kajota eikä muistomerkkejä tuhota.
b) Esimerkiksi ränsistynyt ajurikortteli on nykyään yksi keskustan helmistä. Tallipiha houkuttelee kävijöitä läheltä ja kaukaan. Tavara-aseman, Morkun ja veturimiesten asuintalosta saisi kunnostamalla vastaavan, mutta rautatieläisyyden historiaa henkivän kokonaisuuden. Kunnostettuna mikä tahansa ränsistynyt talo on kaunis, ja yli 100-vuotiaana pelastamisen arvoinen.
c) Ratapihankatua tullaan rakentamaan voimallisesti suurella rakennusmassalla, mutta erilaisen arkkitehtuurin kerroksellisuus on asia, joka saa jotkut jopa sanomaan, että “Voisin muuttaa joko Tampereelle tai Roomaan”.


maanantai 22. tammikuuta 2018

"Maamme rakennuskannasta alle 2 % on rakennettu ennen vuotta 1914"

Mitä mahtavat 111-vuotta tänä vuonna täyttävät tavara-asema ja seuratalo Morkku sanoa?
Entä 116 vuotta täyttävä entinen veturimiesten asuinrakennus vasemmalla? Kuva: Tiitu Takalo.


Vapriikissa on 8. huhtikuuta saakka näyttely Kadonneet kaunottaret, jossa esitellään Tampereen purettuja taloja. Vaikka kuvia olisi jo ennestään nähnyt yllin kyllin, näyttely yllättää kävijänsä: se on hyvin laaja ja seinänkokoiset kuvat koristeellisista taloista ovat sykähdyttäviä. Myös niissä esiintyviä ihmisiä on mukava ihastella ja lukea pieniä tarinoita aikalaisilta. Esillä on myös upea kakluuni ja muita aitoja rakennusten osia, joita Tauno ja Liisa Tarna ovat pelastaneet purkukohteista. 


Lainaus näyttelystä:

"Sotien jälkeen Tampereellakin kaupunkisuunnittelua ohjasi modernistinen näkemys jatkuvasti kehityksestä. Lähtökohtana oli irtisanoutuminen vanhasta ja uuden suunnittelu puhtaalta pöydältä rationaalisesti. Kaupunkisuunnittelussa painottuivat liikenteen ja elinkeinoelämän vaatimukset osana toimivaa kaupunkia."
"1970-luvulla rakennussuojelu näyttäytyi kehittyvän ja kasvavan kaupungin jarruna."

Kovin tutulta kuulostaa vuonna 2018. 

Maaliskuun 14. päivä FL Antti Liuttunen luennoi Vapriikissa aiheesta Sodan arvet – tuhoutuneet rakennukset Tampereella 1918. Tavara-aseman kohtalo liittyy tiiviisti sisällissotaan, sillä siellä pidettiin ja myös teloitettiin punavankeja ja venäläisiä 100 vuotta sitten. Tavara-asema mainitaan näyttelyssä.

Sarjakuvataiteilija Tiitu Takala kävi katsomassa näyttelyn ja kirjoitti siitä Ruudun takaa -blogiinsa tekstin Kaupunki kadottaa kaunottarensa:
"Nyt ammattitaito on sitä, että osataan laskea eurot oikein. Nyt kiire tarkoittaa sitä, että autolla pitää päästä ajamaan lujempaa ja suorempaa. Hinnalla millä hyvänsä."

Tampereella ei ole enää varaa kadottaa iäksi 100-vuotiaitaan!


lauantai 20. tammikuuta 2018

Ehdotuksemme rakennuskokonaisuuden suojelusta

Pro tavara-asema liike lähetti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle
ehdotuksen rakennuskokonaisuuden suojelusta 19.1.2018. 
Kuva: Iris Havola.


Sinikka Torkkola (Vas.) teki tällä viikolla valtuustokyselyn asemakaavan 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu valmistelun avoimuudesta.

"Milloin, missä ja kuka on tehnyt asemakaavasta 8653 Morkun aukio ja Ratapihankatu päätöksen, jonka mukaan asemakaavan muutoksen suunnittelua jatketaan tavara-aseman purkua edellyttävän Ratapihankadun suoran linjauksen mukaisesti?
Onko Tampereen kaupungin tulkinta, etteivät asemakaavan 8653 Morkun aukio ja Ratapihankadun ohjausryhmien muistiot ole julkisia, sopusoinnussa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain hengen ja kirjaimen kanssa?"

Vasen Kaista -lehti teki asiasta jutun. Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää ja kuntaliiton juristi Ida Sulin eivät pidä perusteltuna kaavojen ohjausryhmän asiakirjojen salassapitoa.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti vastasi valtuustokyselyyn 19.1.

"Asemakaavan aloitusvaiheen 8653 viranomaisneuvottelu pidettiin 12.1.2018. Siinä nähtiin, että asemakaavoitus ei voi edetä ennen kuin Ely-keskus on ratkaisut Morkun suojeluesityksen ja Tammelan liikenneverkkosuunnitelma on esitelty yhdyskuntalautakunnalle. Lisäksi todettiin, että toimiva liikenneratkaisu on kaupungin lähtökohta tässä asemakaavassa. Rakennettua kulttuuriympäristöä pyritään kuitenkin suojelemaan niin paljon kuin mahdollista. Viranomaisneuvottelun tuloksena päädyttiin siihen, että asemakaavaratkaisusta valmistellaan kaksi vaihtoehtoista luonnosta. Muistio viranomaisneuvottelusta on parhaillaan osanottajien kommentoitavana."

Jäntin mukaan sisäistä työskentelyä ja toimintaa varten laaditut asiakirjat, kuten ohjausryhmien yms. kokousmuistiot, eivät ole julkisia, ellei ko. palvelualueen johtaja muuta päätä. Eri kunnissa käytännöt voivat vaihdella. Vastaus on luettavissa täältä.

Pro tavara-asema -liike vaatii vaihtoehtoa, jossa kaikki kolme rakennusta suojellaan. Liike lähetti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle seuraavan kirjeen samana päivänä, 19.1.2018.

EHDOTUS TAVARA-ASEMAN, MORKUN JA
RAUTATIELÄISTEN TALON SUOJELUSTA


Viite: Asemakaava nro 8653, Morkun aukio ja Ratapihankatu.

Hyvät yhdyskuntalautakunnan jäsenet,

tällä kirjeellä toivomme lautakunnan olevan aktiivinen sen suhteen, että asemakaavoitus laatii Morkun alueen kaavoitusprosessin alkuvaiheessa ensisijaisena vaihtoehtona ratkaisun, jolla kaikki kolme arvokasta rakennusta suojellaan. Tähän ohjaa myös kaavan osallistumis- ja arviointiselostus, jossa todetaan, että "asemakaavan valmisteluvaiheessa laaditaan kaksi vaihtoehtoista maankäyttöluonnosta”.

Pro tavara-aseman suojelutyöryhmän aktiivit ehdottavat tavara-aseman ja Morkun ja siihen liittyvän asuntorakennuksen säilyttämistä kulttuurihistoriallisista ja kaupunkikuvallisista syistä. Katsomme, että vetovoimaisessa ja kiinnostavassa kaupungissa historian kerrostumien tulee näkyä uuden rakentamisen lomassa ja on velvollisuutemme säilyttää monimuotoista kulttuuriympäristöä myös jälkipolville.

Tampereen kaupungin tilaamissa selvityksissä kaikki kolme rakennusta on todettu kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi. Voimassa olevassa kaavassa rautatieläisten talo ja tavara-asema on varustettu suojelumerkinnöin (sr-51), sen luonnoksessa myös Morkku oli esitetty suojeltavaksi. Niiden suojeluarvo on siis Tampereen kaupunkikin todennut kiistattomaksi. Ehdotukset niiden purkamiseksi ovat epäjohdonmukaisia ja ristiriidassa aiemmin päätetyn kanssa.

Suojeluratkaisu voidaan aivan hyvin toteuttaa siten, että myös alueen liikenne saadaan toimivaksi. Liitteenä on kaksi esillä ollutta vaihtoehtoa: FCG:n kaupungin järjestämän syyskuun keskustelutilaisuuden muistioista ja Arto Huovilan laatima ehdotus liikennejärjestelyistä. Kun päätös suojeluratkaisun valmistelusta saadaan tehtyä, liikennesuunnittelijat pystyvät epäilemättä tuottamaan tätä tavoitetta toteuttavan liikenneratkaisun.

Lokakuun 2016 päätös luopua tavara-aseman siirrosta ja Morkun purkamisesta oli tervetullut. Uuden kaavan valmistelu syksyllä 2017 alkoi hyvin, esillä oli mm. vaihtoehto kaikkien kolmen rakennuksen säilyttämisestä. Aamulehdessä vuoden 2017 lopussa julkaistu aineisto kertoo hälyttävästi, että suojeluvaihtoehto on jätetty pois tarkastelusta. Tämä ei ole hyväksyttävissä. Tällainen linjaus kesken kaavaprosessin täytyisi päättää poliittisesti tasapuolisesti vaihtoehtoja esittelevän tarkastelun pohjalta.

Lisäksi haluamme tuoda esiin, että liikenneongelma ja suojelukysymys voidaan ratkaista myös ilman uutta kaavaa. Liikennetarpeet voidaan hoitaa katusuunnitelmalla, ja mutka Ratapihankadussa voi olla hyväksikin nopeuksien pitämiseksi kohtuullisena. Rakennukset suojelevat toimet voidaan käynnistää, tarpeen mukaan mm. poikkeamislupamenettelyllä.

Asemakaavan muutoksessa ei ole syytä ottaa mukaan rakennusoikeuden merkittävää lisäämistä. Alkuperäisessä kaavaprosessissa koko Ratapihankatua suunniteltiin yhtenä kokonaisuutena, ja silloin uusi mittava rakennusmassa kaavoitettiin kaava-alueen keskivaiheille Erkkilän sillan eteläpuolelle.

Rakennusten sijainti ja luonne on erinomainen, niille löytyy kyllä käyttöä, kunhan kaupunki päättää niiden suojelusta ja pysyy päätöksessään. Esillä ollut sisällissotamuseo on yksi hyvä esimerkki. Kulku tavara-asemalle voidaan järjestää Rongantunnelin kautta.

Lopuksi haluamme muistuttaa, että nämä merkittävät rakennukset ovat kaupungin omistuksessa ja niistä on pidettävä huolta. Kaupungin tulee kiireellisesti ryhtyä toimiin, joilla rakennusten kunnon heikkeneminen estetään.

Ystävällisin terveisin,

Pro tavara-asema liikkeen aktiivit
Antti Hämäläinen Heidi Huhtamella Tarja Jokinen 

Merja Lassinaro Milja Mansukoski Iina Nummi
Turkka Tiainen Markku Tuomala Marko Ulvila

https://vanhatavaraasema.blogspot.fi/

https://www.facebook.com/groups/226563894090415/


Liitteet pdf:ssä:
1. FCG:n laatima vaihtoehto, jossa kaikki kolme rakennusta suojellaan.
2. Arto Huovilan laatima ehdotus liikenteen järjestämiseksi suojelurakennusten kohdalla.


tiistai 16. tammikuuta 2018

Tampereelle tarvittaisiin kulttuuriympäristöohjelma

Parikymmentä aktiivia kokousti 13.1. Tammelan Voimassa. Keskustelu oli erittäin mielenkiintoista ja opettavaista. Käytännön vaikutuskeinoja keksittiin useita ja työryhmiä perustettiin. Niistä lisää myöhemmin. Seuraava kokous on 27.1. klo 13 samassa paikassa.

Todettiin, että nykyinen Facebook-ryhmä ei ole toimiva tiedotuskanava. Tarvitsemme lisää huomiota, joten sivu toimisi tässä paremmin kuin ryhmä, jonka näkyvyys on huonompi.

FB:n ja blogin postauksia ym. kannattaa jakaa omissa somekanavissa. Mielipidekirjoituksia kannattaa kirjoittaa ja niitä voidaan julkaista myös blogissa.

Keskustelussa esiin tullutta:

Laissa on kaksi tapaa suojella rakennus

a) sr eli säilytettävä rakennus -merkintä. Kunta ei voi peruuttaa itse omaa suojelupäätöstään. Se voi kuitenkin uudistaa kaavansa. Maakuntamuseo voi aiheellisesti kysyä: mihin arvo on yhtäkkiä kadonnut? Viime kädessä korkeimman hallinto-oikeuden tuomari käytännössä määrittää rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon. Purkukieltopäätöksiä on välillä annettu, välillä ei.

b) rakennusperintölaki mahdollistaa, että rakennusperintö suojellaan Elyn viranomaispäätöksellä. Aloitteen voi tehdä yhteisö, kunta tai rakennuksen omistaja itse. Kustannukset valtion kassasta, mutta käytännössä museovirastolla ja ympäristöministeriöllä ei ole pitkään aikaan ollut varattuna tähän rahaa! Elyn entistämisrahat ovat pikkurahoja. Tampereella on neljä rakennussuojelulailla suojeltua rakennusta: Tirkkosen talo, hotelli Tammer, Kauppahalli ja Finlaysonin tehdas.

=> Yhdyskuntalautakuntaan eli uuteen kaavaehdotukseen on saatava kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa tavara-asema ja puutalot säilytetään.


Autoliikenne on elänyt mutkan kanssa jo pitkään ja vuosia on vielä edessä, jos purkukaava jyrätään läpi, jolloin seuraa valituskierros. Liikenteen hidastuminen ruuhka-aikoina johtuu ainoastaan stop-merkeistä. Alikulku voitaisiin tehdä vaikka heti kevyelle liikenteelle, jolloin autot eivät risteäisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa.

Kaupunki teetti FCG:llä useita tielinjauksia, joissa oli mukana myös täysin toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, joissa tavara-asema säilyy. Mitä tapahtui muutamassa kuukaudessa, kun yhtäkkiä säilyttävä vaihtoehto ei ole mukana kaavoituksessa? Ratapihankadulla on useita liittymiä. Kaupunki haluaa pitää kiinni Vellamonkadun liittymästäkin. Mitä enemmän liittymiä, sitä enemmän autoliikenne hidastuu, ja tieltä käännytään myös Hämpin parkkiin.

Tunneli myytiin alun perin ajatuksella, että se vie autoruuhkat pois keskustasta. Nyt uutta, autoja keskustaan syöttävää Amuritunneli-liittymää kaavaillaan Mustalahden tienoille 25 miljoonalla. Henkilöautoilun vähentäminen on pormestariohjelmassa, mutta tavara-aseman alueen rakennusten säilyttäminen ei estä autoilua Ratapihankadulla.

Ja kuten aiemmin on tullut ilmi: kaupungin rakennusoikeuden myyntitulot on jo alueen aiemmassa kaavoituksessa otettu huomoon. Ajatus oli aiemmissa neuvotteluissa, että tavara-aseman seutu säilyy kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena! Kaava-alueen pohjoispäähän lisättiin eteläpään rakennusten säilyttämisen vuoksi pois jäävää rakennusoikeutta korvaavaa rakennusoikeutta. Tavara-aseman korjausarvio on neljä miljoonaa euroa. Se pitäisikin nähdä liikenneinvestointina.

Tampereelle tarvittaisiin kulttuuriympäristöohjelma. Sellainen on monilla pienemmilläkin kaupungeilla. Kaupungin rahankäytön kärki pitäisi olla myös muissa kuin tie- ja rakennushankkeissa. Suomi täytti 100 vuotta ja tänä vuonna tavara-asema ja Morkku täyttävät molemmat 111 vuotta. Purettuja taloja on jo liikaa menneisyyden häpeätahrana. Vapriikissa on parhaillaan esillä Kadonneet kaunottaret -näyttely. Kunnostettuna tavara-asema on sekoitus kansallisromanttisuutta ja nikkarityylistä rautatieläistyöläisten historiaa.

Tampere tarvitsisi kulttuuritilastrategian.
Finlaysonilla, Näsilinnassa ja Hiedanrannassa oli ennen perusteellista kunnostusta ruohonjuuritason toimintaa. Tavara-asemalla ja Morkullakin olisi ollut käyttäjiä, jos se olisi omistajan puolelta sallittu ja jos minimikorjaukset olisi tehty. Kaupungilla on useita tiloja tyhjillään. Kulttuuritoimijoiden lisäksi tiloja voitaisiin antaa pienyritysten käyttöön kaupungin innovaatiostrategian mukaisesti.

perjantai 12. tammikuuta 2018

Mielenilmaus tavara-aseman puolesta 12.1.

"Tavara-asema säilytettävä!" Kuva: Jukka Peltokoski.

Tavara-aseman puolustajien edustajat kokoontuivat perjantaina 12.1. Frenckellin kulmalle vastaanottamaan viranomaisvalmistelijoita, jotka kokoustivat klo 9.30 uudesta linjauksesta. Suunnitelman mukaan tavara-asema purettaisiin ja sen viereen rakennettaisiin 8-kerroksinen talo.

Mielenilmauksella haluttiin tuoda esiin, että purkamiskaavaa ei ole tehty poliittisella päätöksellä, vaan omavaltaisesti. Paikalla olivat myös Aamulehti, Tamperelainen ja Yle.

Aamulehti:
Purku-uhan alla olevaa tavara-asemaa puolustettiin mielenilmauksella Tampereella – Viranomaiset neuvottelevat tänään kiistellyn rakennuksen kohtalosta

"Sirénin mielestä tavara-aseman ja Morkun talon kehittäminen pitäisi nähdä liikenneinvestointina.
–Jos Amuritunneliin ja Näsikallion eritasoliittymään löytyy kymmeniä miljoonia euroja, niin on kummallista, ettei tähän asiaan olla valmiita laittamaan muutamaa miljoonaa."

Tamperelainen:
Mielenosoitus tavara-aseman puolesta – "Vaikuttaa hyvä veli -meiningiltä"

"Mielenosoittajat olisivat halunneet tietää, kuka on tehnyt päätöksen asemakaavan 8653 (Morkun aukio ja Ratapihankatu) valmistelusta Ratapihankadun suoran linjauksen pohjalta ja samalla tavara-aseman purkamisesta."

Kansan Uutiset kirjoitti ennen mielenosoitusta jutun:
Mutkat suoriksi Tampereella 

Tampereen Vasemmistonuoret otti kantaa rakennuksen puolesta:
Tampereen Vasemmistonuoret vaatii loppua historian hävittämiselle


Vapriikissa on parhaillaan esillä näyttely "Kadonneet kaunottaret",
joka kertoo puretuista taloista Tampereella. Tuskin niille halutaan enää jatkoa?